Nasze ubezpieczenie najczęściej zawieramy od ryzyk nienazwanych to ubezpieczenie, którego zakres nie jest określony.

Oznacza to, że ubezpieczone są wszystkie zdarzenia o ile nie zostały wyłączone w treści umowy. Ubezpieczenie to zapewnia też wyjątkowo wysokie limity na przedmioty wartościowe i wartości pieniężne.

drzwi

Ochroną mogą być objęte oprócz lokali mieszkalnych i ruchomości domowych również

garaże, budynki gospodarcze, wszystkie elementy i wyposażenie działki (nawet roślinność) a także domy w budowie wraz z materiałami budowlanymi oraz mienie podczas przeprowadzki, naprawy, konserwacji lub czyszczenia. Ochronę można rozszerzyć o wandalizm czy napad uliczny. W takich sytuacjach zapewniamy pomoc, np. wypłacając odszkodowanie za transakcje zrealizowane zrabowaną lub ukradzioną kartą płatniczą.

W ramach ubezpieczenia pokrywamy m.in. koszty akcji ratowniczej, rozbiórki i transportu, usunięcia przyczyn awarii oraz zakwaterowania zastępczego na 90 dni. Dzięki pakietowi usług Home Assistance zapewniamy całodobową pomoc w trudnych sytuacjach.