Co to jest NNW?

Dla kogo jest przeznaczone?

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonej osoby.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla każdego, niezależnie od wieku, wykonywanej pracy czy uprawianego sportu. NNW zabezpiecza zarówno osoby indywidualne, jak i całe rodziny, ponieważ w przypadku nieszczęśliwego wypadku wypłacone świadczenie będzie dodatkowym zabezpieczeniem finansowym, które może pomóc w spłacie kredytu, rachunków lub w pokryciu kosztów rehabilitacji.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

NNW obejmuje zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

W wariancie podstawowym:

– trwały uszczerbek na zdrowiu
– poważne urazy
– śmierć

W wariancie dodatkowym:

– następstwa zawału serca i udaru mózgu (tylko przy trwałym uszczerbku)
– zawodowe uprawianie sportu
– sporty ekstremalne

Ponadto ochrona może zostać

rozszerzona o poniższe klauzule:

Klauzula nr 1 – świadczenia assistance
Klauzula nr 2 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 3 – dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 4 – zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 5 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczania lub nabycia środków specjalnych
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów operacji plastycznych
Klauzula nr 8 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki
Klauzula nr 9 – poważne zachorowanie
Klauzula nr 10 – zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej
Klauzula nr 11 – ubezpieczenie bagażu
Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Klauzula nr 13 – odpowiedzialność cywilna wychowawców, opiekunów i instruktorów
Klauzula nr 14 – zwrot kosztów zakupu wyprawki z tytułu narodzin dziecka lub kosztów pogrzebu z tytułu śmierci członka rodziny
Klauzula nr 15 – warunki szczególne dla strażaków

Dlaczego warto wykupić polisę NNW?

– Elastyczna konstrukcja produktu i duża liczba klauzul dodatkowych pozwalają na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i preferencji nawet najbardziej wymagających Klientów
– Ochrona w Polsce i za granicą
– Prosta tabela uszczerbkowa – nie stosujemy przedziałów procentowych
– Wypłacone świadczenie jest dodatkowym wsparciem finansowym na czas powrotu do zdrowia, pomagającym sfinansować np. koszty rehabilitacji lub uzupełnić niedobór finansowy spowodowany nieobecnością w pracy
– Rozszerzenie ubezpieczenia o progresję 500 zarówno w trwałym uszczerbku na zdrowiu, jak i w poważnych urazach
– Możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wychowawców, opiekunów, instruktorów oraz osób zawodowo uprawiających sport
– Możliwość ubezpieczenia nawet na jeden dzień